سیاستمداری بدون علم تکنولوژی؛

ترامپ اولین رئیس‎جمهوری که کار با کامپیوتر را بلد نیست!

دونالد ترامپ اولین رئیس‌جمهوری است که بدون داشتن هیچ فعالیتی در حوزه سیاست به این مقام دست یافته و شواهد نشان می‌دهد هیچ علمی از تکنولوژی ندارد.

آخرین اخبار