معاون اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان اصفهان:

کارآفرینی نقش مهمی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل دارد

مهندس عرب گفت: کار آفرینان از استعداد ها و ظرفیت های ارزشمندی برخوردارند و با تشویق و ترغیب انها می توان به اهداف کلان کشور و نظام دست یافت.

آخرین اخبار