برگزاری همایش کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان مهارت‌آموزان اصفهانی

همایش کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان مهارت‌آموزان و کار‌آموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار