رییس شورای هماهنگی بخش کوهپایه خبر داد:

شرکت مردم بخش کوهپایه در راهپیمایی اعتراضی هتک حرمت پیامبر(ص)

رییس شورای هماهنگی بخش کوهپایه از حضور با شکوه مردم شهرها و روستاهای این بخش در قالب اعتراض به اقدام ددمنشانه نشریه شارلی فرانسه در روز جمعه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات