نخستين بازنشسته شهرداري حسن آباد جرقويه؛

نارنچي پوش امروز و تدارکاتچي ديروز که آرزوي زيارت کربلا دارد

با سابقه ترين نارنجي پوش شهر ما از روزهايي مي گويد که با بدرقه نگاههاي بد مردم کار خود را شروع کرده ولي در پايان با افتخار و سربلندي آن را به پايان رساند. آرزوي کربلا دارد. بي توقع است، زندگي را با همه سختي هايش پذيرفته تنها با هدف يک لقمه نان حلال…

آخرین اخبار