مسئول اداره ورزش و جوانان در اولین کار گروه فرهنگی- ورزشی بخش جلگه

22برنامه فرهنگی ورزشی همزمان با 22 بهمن در جلگه کلیک می خورد

مسئول اداره ورزش و جوانان بخش جلگه گفت: به مناسبت 22بهمن 22برنامه فرهنگی ورزشی برای جوانان و ورزشکاران بخش تدارک داده ایم و در این راه همراهی همه متولیان فرهنگی را در درون دروازه طلایی صدور معنویت های متعالی اسلام خواستاریم.

آخرین اخبار

تبلیغات