رئیس سازمان روانشناسی اصفهان:

سازمان روانشناسی اصفهان با دایرکنندگان دفاتر بدون مجوز مشاوره برخورد می‌کند

رئیس سازمان روانشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در جامعه روانشناسی هم مانند دیگر قشرها افراد متخلفی هستند، گفت: این سازمان با افرادی که بدون مجوز اقدام به دایر کردن دفاتر روانشناسی و مشاوره کنند برخورد می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات