مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار اصفهان:

۹ طرح اشتغال زایی برای دریافت تسهیلات بانکی در اصفهان تصویب شد

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار اصفهان گفت: در پی تصویب ۹ طرح اشتغال زایی در نخستین جلسه کمیته منتخب در کارگروه تخصصی اشتغال اصفهان، زمینه اشتغال برای ۱۶۶ نفر فراهم شد.

آخرین اخبار

تبلیغات