عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان گفت:

تاخیر 50 ساله در شکل گیری نظام صنفی کشاورزی

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: نظام صنفی کشاورزی با 50 سال تاخیر در سال 89 توسط نمایندگان کشاورزان در تشکیل شد و امروز با پشتکار زیاد، حق مردم را تا حصول نتیجه به گوش مسئولین می رساند.

آخرین اخبار

تبلیغات