فرماندار اصفهان مطرح کرد:

جاده کشی ۱۴۵ کیلومتر حاشیه‌ زاینده رود برای کاهش برداشت پساب

فرماندار اصفهان گفت: به منظور کاهش برداشت از پساب برای تولید محصولات کشاورزی در شهرستان اصفهان مسیر ۱۴۵ کیلومتری زاینده رود که در حریم شهرستان قرار دارد جاده کشی خواهد شد.

آخرین اخبار