در کارگروه اقتصاد مقاومتی نصرآباد مطرح شد؛

جوانان جرقویه در انتظار اشتغال پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی/ حمایت بسیج از طرح های صنایع تبدیلی

بخشدار جرقویه سفلی گفت: برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبرمعظم انقلاب، منتظر نهادهای بالادستی نمانیم.

آخرین اخبار