عطایی:

نمیتوان انتظار داشت کارگردانان با بودجه‌های کم شاهکار هنری بیافرینند

کارگردان تئاتر اصفهان گفت: نمی توان از کارگردانی که گاه به دلیل عدم تامین هزینه‌ها به شغل های دوم روی آورده انتظار داشت که با روحیه خسته و ضعیف خود شاهکار هنری بیافریند.

آخرین اخبار

تبلیغات