مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

نیمی از مطالبات کارگران پلی اکریل تا شب عید پرداخت می‌شود

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: علت تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان به سبب طولانی شدن انتخاب هیأت مدیره دولتی برای اداره امور کارخانه بوده و امیدواریم تا شب عید نیمی از مطالبات معوقه کارگران پلی اکریل پرداخت شود.

آخرین اخبار

تبلیغات