مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

هفته کارگر فرصتی مغتنم برای بیان دغدغه‌ها و معضلات کارگران است

قادری بابیان اینکه برخی از مشکلات و معضلات پیش روی کارگران و کارفرمایان استان اصفهان در سطح استان و ملی تهیه و شناسایی‌شده است از مدیران استانی خواست تا نسبت به رفع آن‌ها اقداماتی را انجام دهند.

آخرین اخبار