سرپرست مدیریت امور اجتماعی اداره کار و رفاه اجتماعی اصفهان خبر داد:

اجرای طرح های سنجش سلامت کارگران در اصفهان

سرپرست مدیریت امور اجتماعی اداره کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: سنجش و ارزیابی سلامت کارگران در قالب طرح‌های مختلف مثل کاج به اجرا گذاشته می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات