نایب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان:

استفاده از کارگران افغانی مشکل بیکاری را دو برابر می کند

هنگامی که تمام ارگان ها دست به دست هم دهند تا از کارگران ایرانی در بخش های مختلف استفاده کنند آمار بیکاری به طور حتم در کاهش چشم گیری پیدا می کند اما حرف زدن در این مسئله نیز کافی نیست و باید برای عدم به کارگیری کارگر افغانی عزم همه صاحبان مشاغل جزم شود.

آخرین اخبار