شهردار شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

ساماندهی کارگاه های ضایعاتی انجام شد/ آلودگی هنوز ادامه دارد

شهردار شهر نصر آباد گفت: با وجود پیگیری های بسیار در خصوص انتقال کارگاه های ضایعاتی به خارج از محدودی شهر هیچ اقدام موثر در این خصوص انجام نگرفته است.

آخرین اخبار