مدیر کل محیط زیست استان اصفهان:

مشکلات کارگاه های جرقویه علیا پیگیری و بررسی می شود

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان در جرقویه علیا، گفت: هدف از سفر به منطقه شرق اصفهان بررسی مشکلات محیط زیست منطقه و احیای تالاب گاوخونی است.

آخرین اخبار