به همت کمیته امداد پرداخت شد:

پرداخت 8 میلیارد وام خودکفایی در کمیته امداد کوهپایه

مبلغ 8 میلیارد وام خودکفائی و کارگشائی در امداد کوهپایه پرداخت شده است

مدیر کمیته امداد کوهپایه خبرداد:

کارگاه آموزشی قلم زنی برگزار شد

رییس کمیته امداد کوهپایه از برگزاری کلاس های قلم زنی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای بخش خبر داد.

آخرین اخبار