در بازدید مسئولین ورزنه از کارگاه تابلو فرش مطرح شد:

76 ساعت حرفه قالی بافی تابلویی جهت کارجویان بن رودی

مسئول مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهر ورزنه گفت: چندين دوره آموزشي، با عنوان حرفه قالی باف تابلويي به مدت 76 ساعت جهت كارجويان شهري و روستايي در بخش بن رود نمود.

آخرین اخبار