با همکاری هلال احمر و اورژانس؛

خواهران حسن آبادی میزبان اولین دوره آموزش امداد و نجات+ عکس

مربی کارگاه امداد و نجات عصر امروز در جمع خواهران حسن آبادی گفت: اقدام کردن به موقع همراه با آگاه بودن از اصول و قوانین یک امداد گر می تواند جان افراد را در حوادث نجات دهد.

آخرین اخبار