با حضور جوانان جرقویه ای؛

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

اعتیاد شخصیت معتاد را بمباران و اهداف متعالی او را سرنگون و ساختمان بلند آرزوهای خوب وی را موشک باران می کند.

آخرین اخبار