در جمع دغدغه مندان حوضه آبریز گاوخونی مطرح شد؛

بحران تالاب گاوخونی کمتر از مساله دریاچه ارومیه نیست/ بالادستی ها در بحران خشکسالی جیره بندی نکردند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در خصوص اهمیت تالاب گاوخونی با ذکر توضیحاتی از این حوضه گفت: شرق اصفهان مهمترین کانون فرسایش بادی است و اگر فکری به حال تالاب گاوخونی نشود، ریزگردهای ان همه جا را فرا میگیرد.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

احیای تالاب گاوخونی احیای فلات مرکزی است/ آلودگی هوا تهدید جدی در شرق اصفهان

حمید ظهرابی گفت: احیای تالاب بین المللی گاوخونی احیای یک منطقه نیست بلکه اگر این اتفاق نیفتد و حیات به تالاب برنگردد، تهدید بزرگی برای کل فلات مرکزی است.

آخرین اخبار