معاون سازمان صنعت استان اصفهان

برگزاری نمایشگاه‌های صنعت سبب غنای صنعت ایران می‌شود

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعت و صنایع کارگاهی وابسته و نمایشگاه‌هایی در این زمینه، سبب غنای صنعت ایران و ارتقای کیفی آن می‌شود.

توسط بازرسان گروه بهداشت محیط استان اصفهان؛

۴ رستوران غیربهداشتی در یک منطقه کارگاهی در اصفهان پلمپ شدند

بازرسان گروه بهداشت محیط استان اصفهان در قالب اجرای طرح تشديد بازرسي ۴ رستوران غیربهداشتی در یک منطقه کارگاهی را پلمپ کردند.

آخرین اخبار