در اهمیت کارکرد مساجد؛

محلی مورد اعتماد برای دغدغه های اجتماعی_ سیاسی مومنین

در اهمیت مساجد در کشور همان بس که محلی مورد اعتماد برای دغدغه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مومنین بوده و می باشد.

رئیس کانون‌های مساجد اصفهان:

گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در کانون‎های مساجد استان اصفهان اجرایی می‌شود

رئیس دبیرخانه کانون‌های استان اصفهان با اشاره به اختصاص بودجه ۴ میلیارد تومانی مجلس شورای اسلامی برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بیان بحث گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه کانون‌های مساجد استان اصفهان اجرایی می‎شود.

آخرین اخبار