مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان

کانون های مساجد در محوریت احیا کارکردهای مساجد/ مسجد محل اتحاد مردم است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان گفت: اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد در محوریت احیا کارکردهای مساجد قرار دارند.

آخرین اخبار