همزمان با روز علی اصغر(ع):

وداع با شکوه مردم براآن جنوبی و کراج از کاروان شهدای گمنام/ تصاویر

ورود شهدای گمنام در جمع مردم منطقه ی براآن جنوبی و کراج با شکوه وصف ناشدنی برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات