قدرتی:

کاروانسرای شاه عباس شاهتور با بی توجهی متروکه شد

مسئولان محترم توجه ویژه به آثار تاریخی واقع در دل شاهتور داشته باشند تا با دست بی توجهی این بنا ها را به متروکه نسپاریم.

بی کسی برجی که برای دفاع مردم روستای شاهتور از دست راهزنان بنا شد

برج طور که در دوره شاه عباس و در محله طورضلع شمالی روستای شاهتور بنا گشته و طی این سالیان از سوی میراث فرهنگی هیچ گونه عملیات بازسازی و ترمیم بنا صورت نگرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات