افشاگری صاحب نیوز از پشت پرده کاهش ناگهانی نرخ سود؛

نمایش مظلوم نمایی بانک ها/ سود تسهیلات به ۴۰درصد رسید

بررسی رفتار بانک ها نشان می دهد که از گذشته تاکنون بانک مرکزی دستورات بسیاری را به بانک ها می داده، ولی آن ها عمل نمی کردند، به عبارت دیگر بانک ها نگاه می کنند که منافعشان در کجاست، در چنین شرایطی چگونه می توان از نمایشی که بانکها به راه انداخته اند به رونق تولید امیدوار بود؟

آخرین اخبار