کارشناس هواشناسی اصفهان خبر داد

پیش‌بینی کاهش دید ناشی از خاک محلی در اصفهان

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی اصفهان گفت: هوای شهر اصفهان با خاک محلی همراه است که گاهی در برخی مناطق سبب کاهش دید می‌شود.

آخرین اخبار