کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی :

کارشکنی های اخیر غرب، اصرار بر حفظ ساختار تحریم ها علیه ایران است

حجازی گفت: حرف اصلی غربی ها این است که ایران باید روح برجام را اجرا کند، که بر همه مشخص است روح برجام ذلیل کردن ایران و عقب نشینی از همه اصول است

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

اسلام رحمانی کلید باز کردن درب همزیستی مسالمت آمیز با امریکا است

معلمی با اشاره به تاکیدات مکرر و مغرضانه برخی بر اسلام رحمانی، گفت: اسلام رحمانی در حقیقت کلیدی برای باز کردن درب همزیستی مسالمت آمیز با امریکا می باشد، که امری خطرناک است.

آخرین اخبار