کارشناس مسائل خانواده پاسخ داد؛

خیانت یا تصور خیانت در فضای مجازی

خیانت در واقع به هر نوع رابطه عاطفی خارج از خانواده، که یکی از زوج‌ها از آن خبر ندارد و این بی‌خبری به عمد صورت گرفته باشد، گفته می‌شود، یعنی ارتباطی وجود دارد و یکی از زوج‌ها مایل نیست همسرش از آن مطلع شود.

آخرین اخبار