کارشناس مسئول مخابرات بخش جلگه

واگذاریADSL منازل و کاهش ازدحام مردم به دفاتر خدماتی

کارشناس مسئول مخابرات بخش جلگه گفت: واگذاری حدود 1000 اینترنت پر سرعت به منازل بخش گامی مناسب در جهت سهولت در خدمات اینترنتی در ثبت نام یارانه خواهد بود.

آخرین اخبار