یک کارشناس فوتسال:

بی‌برنامگی‌ها انگیزه را از بازیکنان فوتسال گرفته است

یک کارشناس فوتسال گفت: بی‌نظمی و بی‌برنامگی‌ها انگیزه را از تیم‌ها و بازیکنان فوتسال گرفته است.

آخرین اخبار