در گفتگو با کارشناس علوم ديني:

روح معنوی را به کتب قرآن و دينی برگردانیم/ کاهش ساعت تدریس جایگزین محتوای مناسب شده است

جواد جمشیدی از کارشناسان علوم قرآن و حدیث گفت: به جاي کاهش ساعات تدريس، باید روح و اصل کتاب را اصلاح کنیم و اگر کتاب براي دانش اموزان مفيد و قابل فهم نباشد، چه ساعات آن کم باشد چه زياد، کار بیهوده ای انجام شده است.

آخرین اخبار