اصغری خبر داد

کمبود ۴۷.۷ درصدی بارش باران در کشور/ سه استان در وضعیت قرمز

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: در سال آبی جاری ۴۷.۷ درصد کمبود بارش داریم.

آخرین اخبار