کارشناس مسائل سیاسی در نشست عاشقان ولایت ورزنه:

خالی کردن جیب مردم و اشاعه فرهنگ غربی از مصادیق تهاجم فرهنگیست

کارشناس مسائل سیاسی گفت: خالی کردن جیب مردم و ترویج بی ‌حجابی از دیگر پیامد های ضد فرهنگی تاثیر شبکه ‌های ماهواره بر جامعه است.

آخرین اخبار