کارشناس فضای رسانه:

برخورد انقلابی در مقابله با آسیب های فضای مجازی مد نظر قرار گیرد/ وقفه در ایجاد شبکه ملی اطلاعات بخشی از پروژه نفوذ است

سید علیرضا آل داوود گفت: مقابله با آسیب های فضای مجازی، انقلابی برخورد کردن با پدیده اینترنت و اجرای انقلابی شبکه ملی اطلاعات است.

کارشناس مسائل رسانه در جمع دانشجویان:

دختران دبيرستاني و دانشجویان مخاطبین اصلی شبکه های اجتماعی هستند

یک کارشناس رسانه در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان گفت: بر اساس آمار ۸۰ درصد مخاطبين اين فضا در ايران دختران دبيرستاني و دانشجویان هستند.

آخرین اخبار