گندمی که برای کشاورز نان نمی‌شود/ پدیده تار عنکبوتی و زیان کشاورزان

محصول زراعی گندم به دلیل اهمیت خاصی که دارد باید با حمایت بیشتری همراه باشد اما چند سالی است به دلیل افزایش قیمت نهاد‌ه‌های تولید 2 تا 3 برابری و ارزان بودن محصول نسبت به هزینه‌های رایج، مشکلاتی را برای کشاورزان گندم کار ایجاد کرده است.

آخرین اخبار