عامل انتشار تصاوير خصوصي دختر اصفهانی دستگیر شد

انتقام‌جويي به سبک خواستگار كينه‌جو

فردي كه با ايجاد پروفايلي در يكي از شبكه اجتماعي موبايلي اقدام به انتشار تصاوير خصوصي يكي از شهروندان كرده بود در عمليات مأموران پليس فتاي استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.

آخرین اخبار