کارشناس سازمان هواشناسی

اثرات مثبت و منفی بارورسازی ابرها در کشور

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به تاثیرگذاری بارورسازی ابرها در کشور گفت: اگر این مهم با کارشناسی و دقت صورت گیرد به تولید ثروت برای کشور می‌پردازد اما اگر غیر کارشناسی باشد موجب عدم بارشهای نرمال و حتی سیلاب در مناطق دیگر می‌شود.

آخرین اخبار