نکات مهم برای سفرهای آخر تابستان

دعای مسافر مستجاب است/ 5 فایده بزرگ مسافرت رفتن/ آداب مسافرت از نظر اسلام چیست

کارشناس مسائل دینی گفت: دعا کردن انسان در حال سفر به اجابت بسیار نزدیک است و در روایت پیامبر تأکید شده است که در اجابت دعای مسافر شک نکنید.

گزارش اختصاصی :

علائم عزاداری به بلندای علم

عدم برخی فرهنگ سازی ها در بین مردم می تواند موجب ساختن نماد هایی در جهت استفاده در مراسمات عزاداری شود که گاها موجب وهن دین می شود.

آخرین اخبار