اعتیاد به متادون بهتر از اعتیاد به سایر مخدرها است

کارشناس مسئول پیشگیری اعتیاد اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: پروتکل متادون درمانی یک روش بین‌المللی است و تمام افرادی که می‌خواهند ماده مخدر را کنار بگذارند به ویژه تزریق، باید از شربت یا قرص متادون استفاده کنند.

کارشناس سواد آموزی آموزش و پرورش بن رود خبر داد:

نیمه دوم سال 93 ثبت نام کارشناس سوادآموزی بخش بن رود

عبدالعلی عارف از اعلام آمادگی کارشناس سواد آموزی اداره آموزش و پرورش منطقه بن رود جهت ثبت نام سواد آموزان در نیمه دوم سال 93 خبر داد.

آخرین اخبار