رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان؛

اقدام های لازم برای راه اندازی مجدد کارخانه پلی اکریل اصفهان در حال انجام است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعلام کرد: اقدام ها و پیگیری های لازم برای تامین مواد اولیه کارخانه پلی اکریل اصفهان و راه اندازی مجدد این واحد تولیدی در حال انجام است.

آخرین اخبار