عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

کاش دولت در کنار افتتاح پروژه های نیمه تمام،یادی هم از کارخانه های تعطیل می کرد/دولت به مردم بگوید چند کارخانه در این دوره تعطیل شده است

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: برنامه هایی که اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی در کارگروهای اقتصادی تدوین کرده اند، در وهله اول در زمینه رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم کشور است که این دو مقوله از اولویت های مهم کشور در حال حاضر است و اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند.

آخرین اخبار