همزمان با هفته دولت؛

عضو شورای اسلامی کار کشور از کارخانه قارچ یکتا بازدید کرد

بازدید رییس هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان و عضو شواری اسلامی کار کشور از مجموعه های تولیدی شرکت قارچ یکتای سپاهان انجام شد.

درخواست مدیر عامل شركت قارچ يكتا از مسئولین:

تسریع لازم در صدور مجوز زمین، جهت انبار کلش را خواستاریم

مدیر عامل شركت قارچ يكتای سپاهان گفت: از مسئولین درخواست می کنیم که بحث تامین امنیت این شرکت را تامين كنند و در بحث صدور مجوز در واگذاری زمین جهت انبار کلش تسریع لازم صورت گیرد.

آخرین اخبار