در پی حادثه آتش سوزی:

خسارت 300 میلیون تومانی به کارآفرین کفرودی وارد شد

در پی آتش سوزی کارگاه سبد زنی در روستای کفرود خسارت زیادی را به سرمایه گذار روستا وارد کرد.

آخرین اخبار