نماینده کانون‌های بازنشستگان صنعت و معدن فولاد کشور

زمان مشخصی برای دریافت مطالبات بازنشستگان فولاد وجود ندارد

نماینده کانون‌های بازنشستگان صنعت و معدن فولاد کشور گفت: زمان مشخصی درباره تاریخ دریافت مطالبات بازنشستگان فولاد وجود ندارد اما کانون بازنشستگان به طور مستمر پیگیر این موضوع است.

آخرین اخبار