رئیس دانشگاه آزاد اصفهان

آلودگی کارخانه‌ها اقلیم زیست محیطی اصفهان را به هم زده است

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان گفت: کارخانه‌ها اقلیم زیست‌محیطی را در کشور برهم زده در صورتی که باید کارخانجات در نزدیکی معادن ساخته شوند.

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان

خرید تضمینی شیرخام هنوز در اصفهان عملیاتی نشده است

با وجودی که هفته گذشته قرار بود با فراهم مقدمات لازم خرید تضمینی شیر خام در اصفهان همزمان با سراسر کشور آغاز شود اما به گفته رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان هنوز این اتفاق در اصفهان عملیاتی نشده است.

مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان خبر داد

استفاده از پساب تصفیه‌شده کارخانجات برای کشاورزی در اصفهان

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی خروجی پساب کارخانجات تصفیه شود و بر اساس استانداردهای محیط زیست تنها برای کشت برخی محصولات مشخص مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین اخبار