کارت‌هاي معافيت و پايان خدمت قديمي از درجه اعتبار ساقط است؛

دارندگان کارت‌هاي معافيت و پايان خدمت سربازي قديمي از بسياري خدمات، محروم مي‌شوند

به كارگيري مشمولان غايب در مشاغل، ممنوع است

در نشست علنی مجلس:

جزئیات جریمه مشمولان غایب و محرومیت دارندگان کارت معافیت خرید خدمت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات محرومیت اجتماعی دارندگان کارت معافیت خرید خدمت را تعیین کردند.

آخرین اخبار